Новини

Групи по функционалност: Актуална информация за екипите и проектите, които реализират

21.10.2021

През лятото на миналата година започна работа по формирането на групите по функционалност, част от мащабния проект „Комуникации“. Разказахме ви повече за това какво представлява проектът и как ще оптимизира ресурсите ни.

Днес, година по-късно, ще разгледаме какви проекти са реализирани от функционалните групи, обученията, които нашите колеги са преминали, какви са новостите и какво предстои.

Тези групи са платформа за обмяна на опит. Те събират на едно място служители с еднакви или сходни длъжности, които могат да допринесат със знанията и уменията си за по-успешните процеси във всяка от фирмите на Стабил Груп.

Всеки наш колега се отличава посвоему. Разбира се, компанията, която представя, също се откроява със своите специфики. Но именно в различията се намират допирните точки. Чрез колаборация, участниците в отделните групи обменят ноу-хау, споделят предизвикателства, работят по общи проекти и най-важното – изграждат добри и стабилни практики заедно. Ето как:

Функционална група „Счетоводство“

Тази група е сформирана още през 2020 г. и с нея вече са проведени двете планирани за тази година срещи.

Основните проекти, по които колегите ни работят, са „Бюджети за 5-годишни планове“, както и „Внедряване на системата XSoft“.

Финализирането на 5-годишните планове на всички фирми е обширен и много вълнуващ проект, който официално ще бъде закрит през ноември месец, когато всички компании ще представят своите презентации и цели до 2026 г. Бюджетирането за такъв период от време не е лека задача, но счетоводителите на Стабил Груп я приемат изключително сериозно и мотивирано.

Внедряването на ERP системата XSoft има изключителни предимства – ще улесни навременното идентифициране на липсващи суровини, ще могат лесно да се проследяват процесите, благодарение на пълния мониторинг, който системата прави, ще се дигитализират голяма част от оперативните документи.

До момента интегрирането на системата се провежда в Плексистаб и Стабил Агро Трейд.

Внедряване на ERP системата XSoft в Plexistab

На последната среща, проведена с тази функционална група, колегите ни коментираха предстоящите инвентаризации и възможност за взаимопомощ. За да разберете повече за това какво се планира, продължавайте да четете.

Обучението, предвидено за колегите ни, е свързано с промените и новостите в счетоводните закони.

Група „Началници склад“

Първата среща от двете, планирани за годината за „Началници склад“, премина по-различно. Събрахме всички колеги, които оглавяват склад във фирмите на Стабил Груп.

Основната задача на тази група е да оптимизира процесите за складово стопанство, като внедрява различни LEAN практики. Ето защо всеки служител представи склада, за който отговаря – как е подреден и процесите, които протичат в него. Споделиха се и добри практики как се процедира с т.нар. „мъртъв склад“ и бавно движещи се стоки.

Втората среща за годината с „Началници склад“ също ще е доста интересна и ще е свързана с предстоящата инвентаризация. Хидростаб ще са домакини на обучението, в което ще предадат ноу-хау на колегите за процесите по периодичната отчетност. То ще бъде общо за групите „Счетоводство“ и „Началници на склад“ и ще включва:

    •  Подготовка за инвентаризация;

    •  Как се реализира инвентаризацията от началници склад;

    •  Как се обработва информацията след процеса от счетоводство.

Група „Обслужване на клиенти“

На 5 октомври се проведе среща между функционалната група „Обслужване на клиенти“ и HubSpot специалистите Георги Стоянов и Лилиана Таскова. На нея колегите коментираха прогреса по изграждане на общ CRM за целия холдинг. Това е и основният проект, който ангажира вниманието на „Обслужване на клиенти“.

Внедряване на Hubspot в Стабил Груп

Контактите от всички дъщерни фирми ще се прехвърлят автоматично в базата данни на Стабил Груп. Ето защо от критична важност е да се определят стандарти, по които ще се въвеждат. По този начин ще се изгради единна и пълноценна система, която ще бъде изключително полезна за колегите, които ще работят активно с HubSpot. Най-важното е, че информацията ще бъде систематизирана и подредена.

Предстоят и различни обучения за работа с общия CRM, които ще се провеждат до края на годината.

Група „Управление на проекти“

Миналогодишната група „Мениджъри ISO и други системи“ вече е трансформирана в нова с разширено поле за действие. В този екип вземат участие колеги, занимаващи се с управление на различни проекти в дъщерните фирми.

След проведената първа среща на групата през месец юни е предвидено провеждане на подходящо обучение преди края на годината, заедно с още една тематична среща.

Новите групи „Управители“ и „Организатори производство“

Освен продължаване дейностите на миналогодишните групи, за тази година бе заложено стартирането на две нови – „Управители“ и „Организатори производство“.

Първата среща на групата „Управители“ ще се проведе през следващите седмици, като в нея ще се включат всички управители, Борда на Директорите в Стабил Груп и мениджър човешки ресурси Ирена Емилова.

„Организатори производство“ също са изцяло новоорганизиран екип от служителите, които заемат сходни длъжности по фирмите. На срещата им, която премина през началото на октомври, се обсъждаха интересни теми. На дневен ред бе коментирането на методи за задържане на дългогодишен и устремен персонал. Също така колегите споделиха предложения и конкретни решения, свързани с приобщаването на новопостъпили колеги.

Именно в тази посока ще са и проектите, по които тази група ще работи през 2022 г., включително внедряването на онбординг процедура, менторски програми и цялостното задържане на персонал. Междувременно, група „Организатори производство“ ще бъде приобщена към предстоящото обучение на холдингово ниво на тема „Управление на време“.

Функционални групи в Стабил Груп

Пожелаваме много успехи и вдъхновение на двете нови групи, както и устременост и мотивация на установените екипи.

Функционалните групи са значима част от оптимизирането на процесите на Стабил Груп. Те са чудесен пример за обединяване на практики и споделяне на полезни съвети. Прекрасно е да наблюдаваш креативността и взаимната подкрепа на колегите, които заедно образуват бетона за изграждането на едно стабилно бъдеще!