Новини

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2019-та година

15.02.2019

И тази година мениджъри от фирмите на „Стабил Груп“ се събраха заедно, за да обърнат поглед назад към изминалата 2018 година и резултатите, които е постигнала всяка от фирмите: Стабил Агро ТрейдСтабил Инженеринг Продуктова идентификация и инспекцияСтабилинженеринг - АлфаПлексистаб България и Хидростаб.

Срещата се състоя на 8 февруари в Limacon Event Center, като я откри Биляна Куцева, изпълнителен директор на „Стабил Груп“. Тя представи кратък обзор на 5-годишния план, който всяка от компаниите изготви преди 3 години, както и значението от това не просто да планираме, а да планираме дългосрочно, перспективно и обективно.

„В началото винаги имайте предвид края.“ – посъветва Биляна, като постави пред всеки от присъстващи в залата няколко важни въпроса: Планираме ли правилно? Контролираме ли плановете си? С правилния екип ли се опитваме да реализираме плановете си? Правим ли всяка стъпка с мисълта за крайната цел?

Биляна беше оптимистично настроена, като каза, че през изминалата година всички компании от холдинга бележат положителни резултати, имат ръст и никой не работи на загуба. Тя направи също кратък обзор на промените и проектите, които са планувани за 2019 година, като най-важни сред тях са:

 

От началото на 2019 г. Надежда Кунчева и Румен Иванов са част от Съвета на директорите на „Стабил Груп“

• Ново ръководство в „Хидростаб“ – Георги Христов е новият управител, а Веселин Ватев и Диляна Иванова са прокуристи

Нова стратегия за развитието на Стабил Агро Трейд, както и проектиране и реконструкция на нов магазин

Финанси и контрол – оценка и разпределение на ипотечните тежести; финансиране на инвестиционни намерения

Фискализация по наредба Н-18 на ERP системата

Инвестиции за: проектиране, разрешение за строителство и строителство на административна сграда за „Хидростаб“; проектиране на административна сграда за „Стабил инженеринг ПИИ“; II и III етап по изграждане на складово стопанство за „Плексистаб“

Финализиране на кампанията Общуваме заедно през април; инициативи, свързани с 25-годишнината на холдинга

 

По-обстоен обзор на финансовите резултати през последните 3 години и тенденции, които се очертават, представиха съвместно Надежда Кунчева, Финансов мениджър в „Стабил Груп“, и Станислав Стоянов, изпълнителен директор в „Стабил Груп“ и управител на „Стабил Инженеринг ПИИ“. Ето на какво наблегнаха те в своята презентация:

 

„Хидростаб“ е фирмата, която отбелязва най-постоянен ръст в продажбите си

„Плекститаб България“ отбелязва 35% увеличение в продажбите през 2018 г.

Най-висока брутна продажба за 2018 регистрират Стабил „Инженеринг ПИИ“, следвани от „Хидростаб“ и „Стабилинженериг-Алфа“

„Хидростаб“ е фирмата с най-висока производителност на труда, но тенденция при всички фирми е спад на ефективността спрямо този показател

 

Станислав провокира присъстващите в залата с няколко въпроси и ги накара не само да обърнат поглед към развитието и управлението на своите фирми, но и да погледнат на цялостната картина. Изключително полезно беше за мениджърите да видят тези данни, сравнени със заложените спрямо 5-годишния им план за развитие.

 Среща на мениджърския екип на Стабил Груп през 2019

Провокирани от това да ставаме все по-добри и да се усъвършенстваме, остатъка от деня посветихме на обучение по бюджетиране и финансов анализ. Гост-лектор беше Петър Петров, водещ консултант по финансов и кредитен анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел.

Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.

От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

По време на своето обучение за мениджърите на „Стабил Груп“ той акцентира върху 4 основни теми:

  1. Стратегическо планиране и бюджетиране: процес, подготовка на бюджета и контрол
  2. Главният бюджет: основа за прогноза и планиране на печалбата
  3. Оценка на резултатите от дейността: приложение на анализа за отклонения
  4. Производствени разходи: прогнозиране на продажбите и реалистични бюджети

 Среща на мениджерския екип на Стабил Груп през 2019

Ежегодният приз за най-отличила се фирма в рамките на холдинга „Стабил Груп“ тази година беше връчен на „Плексистаб България“.