Новини

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2023 година

17.02.2023

За седми пореден път се проведе среща на мениджърския екип на Стабил Груп. В нея взеха участие служителите на ръководни позиции от дъщерните фирми на холдинга. Домакини и тази година бяха Хидростаб, които посрещнаха събитието в просторната си конферентна зала.

Ето какви бяха темите обсъдени на ежегодната срещата:

    •  Анализираха се финансовите резултати на фирмите поотделно и като група;

    •  Представиха се предложения за оптимизация на работните процеси и проекти;

    •  Отдел „Човешки ресурси“ представи анализ на служителите в холдинга и презентира стратегически план за още по-доброто им развитие;

    •  Разгледа се ERP системата Colibri, с която колегите от Хидростаб вече работят и какви са техните впечатления от нея;

    •  Представи се идея за нов проект за КСО – корпоративна етика, поведение в обществото, поведение с бизнес партньори и поведение на работното място;

    •  Разгледаха се спечелените проекти на фирмите от холдинга през 2022 и се обсъдиха бъдещите възможности за финансиране с грантове.

По традиция на срещата беше връчен Призът на Стабил Груп

С ръст от 40% в оборота и 24% ръст в производителността на труда през последните 2 години, Призът на Стабил Груп за втора поредна година заслужено отиде при Хидростаб. Достойни претенденти на второ и трето място бяха Стабил Инженеринг ПАИ и Плексистаб.

Надежда Кунчева, финансов директор на Стабил Груп, откри деня с първата презентация на тема „Финансови резултати на Стабил Груп за 2022“

В икономически аспект Стабил Груп стартира 2022 с няколко тенденции, които започнаха още в предходната година. Наблюдаваха се ръст и нестабилност на цените на материалите от страна на доставчиците, което оказа своето отражение върху себестойността както на цените на продукцията на стоките и услугите, така и на икономическия растеж. Несигурните цени повлияха и върху обменните курсове на валутите. Наблюдава се също и скок в цените на електроенергията и горивата. Общо високите цени доведоха и до висока инфлация, която за 2022 е почти 17%.

Въпреки икономическите препятствия, Стабил Груп отбелязва 13% ръст на нетните приходи.
Трябва да отбележим обаче, че наблюдаваме и 5% неизпълнение, спрямо общия бюджета за 2022 година. Единствено фирмите Хидростаб и Интерстаб отчитат ръст на продажбите, спрямо бюджетирането за 2022 година.

Бяха разгледани и два основни персонални показатели на всяка фирма – ефективност и производителност. Хидростаб отново е с най-високи стойности, последвани от Плексистаб и Стабил Инженеринг.

Миряна Джебян, изпълнителен директор на Плексистаб, представи презентация на тема „Правилното управление на проекти - ключът на успеха“

Представена беше процедура за управление на проектите на групово ниво. Необходимостта от такава процедура е належаща, защото колко повече Стабил Груп се разраства, толкова по-обемни и сложни стават и проектите. А лесната екипна работа между фирмите и служителите е ключова, за да постигаме още по-добри резултати на групово ниво.

Миряна представи 17 разработени инструменти, които да улеснят работата по време на управление на такива групови проекти. На този етап са ги използвали основно участниците във функционална група Управление на проекти. Предстои да бъдат разяснени на мениджърите и други ключови колеги, за които биха били полезни.

Всеки проект има ключови етапи, които го задвижват, управляват и финализират. Тези етапи са:

    •  Етап на иницииране

    •  Етап на планиране

    •  Етап на изпълнение

    •  Етап на приключване

Освен етапите, които да следваме, за да бъде един проект успешен, имаме и няколко ключови стъпки, които да следваме, за да бъде максимално безпроблемен и ефективен. Точките, за да бъде един проект успешен са:

    •  Финансиране - одобряването на проекта и бюджета му не трябва да бъде бъркано с реалното финансиране. То може да се получи най-рано в края на етап Планиране или по време на етап Изпълнение (на няколко вноски или по фактури).

    •  Оценяване – критериите са време, бюджет, резултат (и удовлетвореност екип и ползвател). Бюджетът се разглежда с толеранс +-10%. Проектът се оценява първично от екипа, вторично от Проектен мениджър и финално от Супервайзър.

    •  Архивиране – проектът приключва с архивиране на всички документи по проекта в папки и описването му в общ списък с проекти. Като дори нереализираните проекти се архивират като идеи, защото може отново да ни потрябват.

Георги Христов, управител на Хидростаб, представи Колибри – новата ERP система, която използват

От началото на 2023, Хидростаб използват ERP системата Колибри. По време на срещата бяха споделени първите впечатления, плюсове и минуси на системата. Като на този етап плюсовете преобладават и беше отбелязан само 1 минус – необходимостта от много кликове с мишката, за да се навигира в самата платформа. Това е нещото, с което служителите трябва да привикнат и на този етап им създава лека сложност.


Част от плюсовете, които бяха отбелязани при използването на ERP системата Colibri са:

    •  Бърза реакция от страна на Colibri за поддръжка и имплементиране на специфични функционалности, които са необходими за нуждите на Хидростаб;

    •  Няма ограничение за брой логнати потребители, което позволява всеки служител да има личен профил;

    •  Специален модул, разработен за лесна навигация и от мобилни устройства, което е много полезно за търговците на Хидростаб;

    •  Функция за директно изпращане на фактури до B2B клиентите и лесно генериране на потребителски отчети;

    •  Лесно и много бързо извеждане на приходи и разходи;

    •  Могат лесно да бъдат импортирани или експортирани файлове;

    •  Сигурна и надеждна система, която добре защитава личните данни както на служителите, така и на клиентите.

Това бяха само част от позитивите, които Георги Христов сподели, че са забелязали по време само на един месец ползване на системата. Мениджърите и на другите фирми останаха впечатлени и проявиха интерес към Колибри. Ще бъде проведен близо 6 месечен тестови период на системата и ако не бъдат установени проблеми и усложнения при ползването ѝ, то и други фирми от холдинга ще мигрират към нея по план.

Диляна Иванова, финансов мениджър, представи презентация на тема „Кодекс за Корпоративна социална отговорност (КСО) - какво съдържа и защо ни е нужен“

Действията на Стабил Груп са насочени към постоянно подобряване на политиките по отношение на корпоративна социална отговорност, стабилното им превръщане в част от организационната култура, ценности на компаниите и служители.

Представена беше готовност за обобщеното представяне на политика, спазваща етични норми в следните области:

    •  Корпоративна етика;

    •  Поведение в обществото;

    •  Поведение с бизнес партньори;

    •  Поведение на работното място.

Основните ценности са свързани с отговорно поведение, устойчивост, безопасност, уважение, подкрепа и етичност. Като наше задължение сме приели да допринасяме за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване качеството на живот.

Стоян Белчев, управител на Стабилинженеринг-Алфа, разказа какви са силите на един общ CRМ във фирмите от холдинга

Стабил Груп се стреми непрестанно да оптимизира и дигитализира процесите си. През 2022 беше финализиран един групов проект с точно такава насоченост. Вече е факт интеграцията на единен CRM на HubSpot във всички фирми от холдинга, благодарение на който да се съхранява цялата обща база данни. Колегите от всички фирми в холдинга вече могат да наблюдават и да анализират какви интереси имат клиентите и от каква индустрия са. Точно лесната и бърза обмяната на информацията е и ключова сила на групата. Към момента все още е период за адаптация към новата CRM система и опознаване на всичките ѝ функционалности. HubSpot се прие добре от почти всички колегите и вече смело боравят с цялата база данни, която им предоставя CRM системата.

Миряна Джебян, изпълнителен директор на Плексистаб, представи презентация на тема „Възможност за финансиране с грантове и как ги използвахме през 2022 година“

През 2022 много от компаниите от Стабил Груп спечелиха финансови средства под формата на грантове, които имат за цел да се изпълнят конкретни дейности или проекти по политиките на Европейския съюз в различни области. Освен спечелените проекти, които Миряна представи, то друг основен успех, за който тя сподели е, че всъщност по тези проекти вече се кандидатства самостоятелно, без да има нужда да се ползва помощта от консултанти. Реално през 2022 са били използвани услугите на консултантска фирма само за един от големите проекти. На холдингово ниво вече има хора с достатъчно компетенции, които да сформират специална група, която да търси, кандидатства и управлява такива проекти самостоятелно.

Кои бяха спечелените проекти:

    •  Плексистаб спечелиха проект „Енергийна ефективност“. Проектът е с 50% финансиране, а средствата ще бъдат използвани за по-голямата енергоефективност в производството.

    •  Стабилинженеринг – Алфа спечели проект „Технологична модернизация“. Проектът е с 50% финансиране, а средствата ще бъдат използвани за закупуване на нови машини, с които да се оптимизират и модернизират част от техните производствени процеси.

Проекти, по които е кандидатствано и се очакват резултати са:

    •  Проектът, по който са кандидатствали най-много фирми от холдинга е „ИКТ и киберсигурност“. Участвалите фирми са Плексистаб, Хидроастаб, Стабил Агро Трейд и Стабилинженеринг – Алфа. За този проект все още не са обявени резултатите и е на етап, в които се оценява от комисия. Поне две от фирмите имат доста голям шанс да го спечелят.

    •  Стабилинженеринг – Алфа са кандидатствали по фонд „Условия на труд“, който е към Министерството на труда и социалната политика. По този фонд също се очакват резултати.

Биляна Куцева и Станислав Стоянов, изпълнителните директори на Стабил Груп, представиха какви са част от бъдещите проекти на всички фирми от холдинга през 2023 година

По време на срещата се разгледаха няколко основни типа проекти, които да бъдат фокус през 2023 година:

    •  Финансови проекти

    •  Проекти за оперативни процеси

    •  Инвестиционни проекти

    •  Структурни проекти

    •  Имиджови проекти

Във финансовите проекти са включени:

    •  Въвеждане на анализ на себестойността по фирми и индикатори, които да се следят. Целта на този проект е да се намерят възможности за подобряване на конкурентоспособност и увеличение на рентабилност. Проектът ще се изпълнява в срок март-ноември. Отговорник на този проект е Биляна Куцева.

    •  Анализ и превенция срещу негативно влияние, резултат от подготовката на България за влизане в Еврозона. Целта на проекта е да се предпазят фирмите от загуби или негативни последици от влизане в Еврозоната. Проектът ще се изпълнява в срок март-юли. Отговорник на този проект е Надежда Кунчева.

В проектите за оперативни процеси са включени:

    •  Изпълнение на проект ИКТ свързан с ИТ - централен сървър. Целта на проекта е централизиране на информацията, възможности за дигитализация и контрол върху достъпа. Проектът ще се изпълнява в срок май-ноември. Отговорник на този проект е Георги Петров.

    •  Въвеждане и оценка на ERP Колибри в Хидростаб. Целта на проекта е да се проследи работата с тази ERP система и ако препоръките са добри, то да бъде внедрена и в другите фирми от холдинга. Срокът, в който ще се тества тази система е януари-май. Отговорник на този проект е Георги Христов.

    •  Въвеждане на процедура за управление на проекти на фирмено ниво. Целта на този проект е да се надградят уменията на мениджърите за управление на проекти и оценката им на различни етапи. Проектът ще се изпълнява в срок май-ноември. Отговорник на този проект е Миряна Джебян.

    •  Изпълнение на ИКТ проекти свързани с маркетинг. Целта на този проект е да бъдат обновени рекламните материали и уебсайт на SBG. Проектът ще се изпълнява в срок май-ноември. Отговорник на този проект е Валентина Куцева.

    •  Разглеждане на процедурата за управление на автопарка на ниво управители. Целта на този проект е подобряване на обслужването, оптимизиране и автоматизиране на информацията. Проектът е със срок март-юли. Отговорник е Станислав Стоянов.

В инвестиционните проекти са включени:

    •  Селекция и кандидатстване по Европейски програми и управление на одобрените. Целта на този проект е изпълнение на инвестиционни и социални проекти с помощта на грандове. Проектът е със срок януари-октомври. Отговорник на проекта е Миряна Джебян.

    •  Частичен ремонт на административната сграда на Стабил Груп. Целта на този проект е създаване на по-добри условия за работа и имидж. Проектът е със срок юли-ноември. Отговорник за него е Митко Стоянов.

В структурните проекти са включени:

    •  Комуникация и взаимодействие между БД и функционална група управители. Целта на този проект е да се засили активността на управителите на групово ниво и дейното им участие във взимане и прилагане стратегически решения. Проектът е със срок февруари-август. Отговорник е Биляна Куцева.

    •  Интерстаб - мястото и в Стабил Груп и стратегия за развитието й. Съставяне на стратегически план. Проектът е със срок януари-юни. Отговорник за него е Станислав Стоянов.

    •  Анализ на възможностите и съставяне на бизнес план за създаване на общ механичен цех. Целта на този проект е съкращаване на разходи и оптимизиране на човешки ресурси. Проектът е със срок февруари-ноември. Отговорници са Станислав Стоянов и Стоян Белчев.

В имиджовите проекти е включен:

    •  Проект за подготовка за честване за 30 години Стабил Груп през 2024 година. Отговорник за проекта е Валентина Куцева.

Ирена Емилова и Георги Събев, отдел ЧР на Стабил Груп, представиха презентация на тема „ Стратегически план за развитие на ЧР – анализи и проекти“

Човешки ресурси ще продължи усилена работа върху задържането и развитието на персонала, както и затвърждаването на корпоративния имидж и политика на Стабил Груп.

Ирена Емилова и Георги Събев стартираха презентацията си с мисията на отдела. „Създаване на отлична работна среда, ефективност и прозрачност на процесите, високо качество на производителността. Те ще доведат до задържане на ценните служители, които да спомогнат достигане на по-добри финансови резултати по фирмите.“

2022 г. бе първата година на цялостност на стратегия, политики и процедури в ЧР, в която се работи за утвърждаване и надграждане.


Един от големите проекти, по които работи отдел „Човешки ресурси“ e финализирането и представянето на ключовите параметри, по които да се проследи общото текучество в компаниите и какви са причините. А ето и каква формула беше обобщена за основното сегментиране на текучеството по причина:

Друг проект, върху който работи отдела, е анкети за удовлетвореност на персонала. Този проект включва няколко основни точки:

    •  Разработване на анкета

    •  Пилотно провеждане в синхрон с атестации

    •  Ефективност при попълване

    •  Анализ на получените данни

    •  Предприемане на ответни действия

Анкетата за удовлетвореност ще определи ключовите показатели, върху които пряко може да се повлияе. Определяйки ключовите и критични позиции, ще може лесно да се определят Ментори и да се разработи т.нар. Succession plan.

Отдел „Човешки ресурси“ отново представи и анализ на персонала в периода 2022 г. Ето и някои интересни изводи:

    •  75% успеваемост на изпитателните срокове на групово ниво, като целта за годината е била постигане на минимум 60% във всякак от фирмите на групово ниво. Наблюдава се понижаване нивата на текучество през първите 6 месеца чрез изпълнение на онбординг процедурата и успешно приобщаване на нови служители.

    •  42, 8 е средната възраст на персонала в холдинга. Наблюдаваме подмладяване на състава чрез тенденциозно назначаване на служители в по-ниска възрастова група и повишаване на приемствеността между нови и стари служители.

Денят завърши с презентация на Валентина Куцева, маркетинг мениджър на Стабил Груп, която разказа за подготовката за отбелязването на 30 години Стабил Груп през 2024 година

30 години задружност. 30 години успехи, много покорени върхове и реализирани проекти. Подобаващо ще бъде отразен и този юбилей на Стабил Груп през 2024, а подготовката за това емблематично събитие ще бъде стартирана още през тази година.

Още от март месец на 2023 започва работа по един глобален проект за обновяване на корпоративната идентичност на Стабил Груп, за да посрещне юбилея си с нова, модернизирана и запомняща се визия.

2024 ще бъде посрещната с изцяло обновен уебсайт, мащабно и вдъхновяващо корпоративно видео, нови указателни табели и корпоративна брошура, в която ще бъде акцентирана най-голямата сила на холдинга, а именно сътрудничеството и екипната работа на всички фирми в Стабил Груп.

Валентина Куцева само загатна за какво запомнящо събитие да се подготвят всички присъстващи в залата, като им припомни мили спомени от емблематичната 25-та годишнина на Стабил Груп.