Новини

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил груп за 2018-та година

15.02.2018

„Стабил Груп“ проведе ежегодната среща на мениджърите от холдинга и дъщерните компании в него. Участие взеха служители, които заемат ръководни позиции във фирмите Стабил Агро Трейд ЕООДСтабил Инженеринг Продуктова идентификация и инспекция ЕООДСтабилинженеринг - Алфа ООДПлексистаб България ЕАД и Хидростаб ООД.

Срещата се проведе на 09.02.2018 г. в уютното пространство на Limacon Event Center. Цел на събитието беше както да срещне на едно място хора от групата, така и да се обменят добри практики между мениджърските екипи.

Биляна Куцева, изпълнителен директор на „Стабил Груп“, откри срещата, като представи финансовите резултати на всяка фирма и обобщи цялостното им представяне през изминалата година. 2017-а беше отбелязана като успешна в професионален план, като някои от най-важните финансови акценти от нея са:
- Всички компании бележат ръст в продажбите си за 2017 г.
- „Хидростаб“ и „Стабилинжинериг – Алфа“ са фирмите, които са успели да надскочат заложените си бюджети за 2017 г.
- „Стабил Груп“ бележи 9% ръст в приходите
- „Плексистаб“ отбелязва негативен бюджет поради големи инвестиции, от които очаква висока бъдеща възвръщаемост.

„Силата ни е в нашата различност, както и в нашата свързаност между отделните фирми.“ – обобщи г-жа Куцева в края на своята презентация.

В рамките на целодневната среща представител от всяка една фирма презентира добра практика, която прилага в работния процес на своята компания. Поредицата от споделяне на ценен опит откри Валентина Куцева от Limacon Marketing. Тя представи „Инструменти, които подпомагат ефективността и израстването на нашите служители“. Акцентира върху необходимостта от изготвяне на нов вид длъжностни характеристики, в които да са уточнени множество важни данни. Тук влизат не само отговорностите и задълженията на всеки служител, но също взаимовръзките му с други членове от екипа, ключови показатели, чрез които да се измерва неговата ефективност, техническите знания и комуникационни умения, които трябва да притежава за съответната позиция, цели за настоящата година и др. Всичко това се прави с цел съответният служител да знае как ще се развива, защото това знание повишава неговата ефективност.

„За да бъде обаче някой ефикасен, той трябва и да е щастлив. Нашата отговорност като мениджъри е двойна, защото ако човек е щастлив в професията си, той ще бъде щастлив и в къщата си. В „Стабил Груп“ работят над 150 души – това са 150 семейства, с които ние сме свързани по един или друг начин.“ – коментира за финал Валентина Куцева и даде повод за размисъл на присъстващите в залата.

Иван Бондоков от Limacon Marketing направи рязка промяна в тематиката, като представи презентация на тема „Проследяване на всяка търговска сделка с HubSpot“. Софтуерът е изключително популярен в страните от Западния свят и успя да заинтригува слушателите. Това е CRM система, която позволява да се съхранява на едно място всяка информация за клиентите – важни данни, сключени сделки, договори, оферти, проведена комуникация и др. включително как е попаднал даден човек на сайта ви, какво е гледал там и колко дълго е продължил престоят му.
През софтуера могат да се делегират задачи и да се следи тяхното изпълнение. Да се добавят коментари по тях, както и да се задават промени във всеки един момент. Тези функции могат да са от съществено значение например за търговския директор на една фирма, ако той желае да следи изпълнението на всяка поставена задача. Чрез HubSpot могат да се правят лесни репорти и да се извлича ценна информация, която да се представя на клиенти и партньори.

HubSpot привлече вниманието най-вече на мениджърите от „Хидростаб“, защото фирмата е изцяло търговска и се занимава с внос и продажба на едро на ВиК части. Георги Христов, организатор стопански процеси в „Хидростаб“, представи друга добра практика и презентация на тема „Оптимизация на складови процеси“. Той проследи етапите, през които преминават стоките във фирмата – от получаването им в склада и тяхното подреждане до експедитирането им към клиентите. Показа нагледно разделението между т.нар. голям и малък склад, в които попадат съответно стоките с ненарушен и поради някаква причина нарушен търговски вид. Уточни защо се работи точно по този начин и как това спомага работния процес, защо и на какви зони е разделено складовото стопанство и каква информация се крие зад кода на всеки един продукт.

Роза Видолова, административен мениджър в „Стабил Инженеринг Продуктова идентификация и инспекция“, представи своята презентация на тема „Добри практики в организацията на търговския процес“. Тя сподели как протича всеки етап от реализирането на търговска сделка при тях. Тъй като работят с по-специфичен вид продукт, извършването на сделки е по-трудоемко и времеемко. Ето защо са изготвени удобни и многофункционални работни карти. Чрез тях се регистрират всички запитвания, които постъпват към фирмата. Тази практика спомага да се освободи допълнителен времеви ресурс за търговските представители, които, от своя страна, се свързват с повече клиенти. Базата данни се централизира и се води подреден електронен архив за всеки проект. По-лесно се проследяват етапите, до които е стигнала всяка задача. Намалява се рискът от нереализиране на потенциална сделка, въвеждане на неточни данни или др. Най-важното е, че клиентите остават доволни и се отбелязва печалба с добавена стойност.

Инж. Митко Стоянов, основател на „Стабил Инженеринг“, направи кратко встъпление към следващата споделена добра практика. Той представи Галина Драганова, главен счетоводител в „Стабил Агро Трейд“ и темата, по която тя говори. А именно: „Добри практики за успешно бъдеще“. Галина акцентира върху значението от провеждането на ежедневни, седмични и месечни срещи на екипа. На всяка от тези срещи се обсъждат задачите за съответния период и се правят планове за краткосрочното бъдеще. Двете най-важни неща, на които държат мениджърите в „Стабил Агро Трейд“, са морал и етика в търговските отношения, както и колегиалност в отношенията с клиентите.

Стефка Кълвачева, главен счетоводител в „Стабилинженеринг - Алфа“, сподели ценен опит от участието на фирмата в програма на Министерството на образованието за наемане на студенти и реализиране на стажантски програми. Тема на дискусията беше: „Студентските практики – възможност за откриване и наемане на нови служители“. В „Стабилинженеринг - Алфа“ вече работят трима души, които са започнали работа именно като стажанти, а вече са реализирани и ценни кадри в компанията. Чрез стажа работодателят може да придобие своевременна представа за знанията и уменията на младия човек пред него и своеобразно да го „тества“ преди да го наеме. Опитът е ценен също и за самите стажанти, защото придобиват практически знания, които могат да използват и на следващото си работно място. През последните 7 години най-вече в техническия отдел на „Стабилинженеринг - Алфа“ се е наложила практиката да се наемат именно студенти, които преминават вътрешнофирмени обучения. Опитът до тук сочи, че това е успешна практика, която си струва да се сподели и да получи повече гласност.

Миряна Куцева, мениджър Продажби и логистика в „Плексистаб“, беше последният презентатор за деня. Тя сподели кои са най-успешните „Изнесени ключови процеси“ във фирмата и защо. Докато производството и развойната дейност се извършват изцяло на територията на компанията и с вътрешен екип, то за други дейности се използват външни партньори. Работи се например с консултант относно финансирането по Европейски проекти, както и с HR агенция, която подпомага правилния подбор на кадри. Търговският отдел е изцяло изнесен, тъй като клиентите на компанията за разположени на територията на Европа, Азия и Африка и не е финансово рентабилно да бъдат обслужвани от вътрешен човек на компанията.

По време на втората част от събитието мениджърите на „Стабил груп“ обсъдиха също процеса по избор на Социалната кауза за 2018 г., която ще бъде подкрепена от холдинга. Повече информация предстои да оповестим през есента, така че следете ни и не пропускайте новостите по тази тема.

В края на Срещата на мениджърите от „Стабил Груп“ Миряна Куцева беше избрана за най-вдъхновяващ презентатор, а темата за Студентските практики беше посочена за най-добър проект.

Фирма „Стабилинжинеринг - Алфа“ беше удостоена с ежегодния Приз на „Стабил Груп“ за втора поредна година.

Вярваме, че Срещата е била полезна и интересна за всички присъстващи. „Стабил Груп“ ще продължи да я организира и в бъдеще, защото самото й провеждане е една добра практика.