Новини

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година [1 ден, 10 презентации и 7 споделени добри практики]

15.02.2020

Стабил Груп проведе ежегодната си среща на мениджърския екип. В нея взеха участие служители на ръководни позиции в 6-те фирми на холдинга: Стабил Агро ТрейдСтабил Инженеринг ПИИСтабилинженеринг - АлфаПлексистаб България, Хидростаб и Интерстаб.

Събитието се провежда ежегодно в началото на месец февруари и има за цел да подобри колаборацията и комуникацията не само между мениджърите, а и между всички над 180 служители в холдинга.

За четвърта поредна година мениджърската среща се организира в залата на Limacon Event Center. Събитието продължи цял ден, като бяха представени общо 10 презентации - 7 от тях, посветени на добри практики, които дъщерните фирми прилагат и споделянето им може да е проводник на промяна и в останалите компании.

Надежда Кунчева, финансов директор на Стабил Груп, откри деня като представи финансовите резултати за 2019 г. Ключови акцента от нейната презентация бяха следните:

  • Плексистаб е с най-добри финансови показатели, като бележи 14% ръст в сравнение с предходната година
  • Хидростаб отбелязва тенденция за постоянен ръст в печалбата, като през 2019 г. увеличението е с 4% от предходната година
  • За периода 2016-2019 г. Плексистаб България, Хидростаб и Интерстаб са фирмите с най-добри показатели откъм производителност на труда

Надежда представи изпълнението на 5-годишния план на холдинга и фирмите, движението на разходите по икономически елементи, изпълнените разходи и инвестиции, показателите на коефициента на рентабилност на капитала и др. Акцентира на важността фирмите да са по-обединени, да имат финансови резерви, да намалят складовите си наличности, да разпределят още по-ефективно производствените, човешки и финансови ресурси, с които разполагат.

„Една верига е толкова здрава, колкото е най-слабото й звено. Затова е важно да се подкрепяме взаимно.“, така Надежда завърши своята презентация.

 Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година - презентация на Надежда Кунчева

Втори на сцената излезе Станислав Стоянов, изпълнителен директор на Стабил Груп и управител на Стабил инженеринг ПИИ. Той направи обзор на изминалите, настоящи и бъдещи проекти в пределите на холдинга.

Най-значимият проект от изминалата година без съмнение е 25-годишнината на Стабил Груп. В нейното реализиране участваха много хора, които вложиха сърце и душа, за да направят събитието незабравимо.

През 2019 година обаче се предприеха и много инвестиционни проекти, като например:

  • Строеж на нова производствена база за Плексистаб
  • Проектиране и стартиране на строежа на нова административно сграда на Хидростаб
  • Нова стратегия за развитие и проектиране на нов магазин на Стабил Агро Трейд
  • Прехвърляне на търговията на едро на маркучи от Стабил Агро Трейд към Хидростаб

През годината бяха предприети също проекти за подобряване подбора и развитието на човешките ресурси, въвеждане на иновативни атестационни практики и нови бонусни системи за повишаване мотивацията персонала. Разбира се, с толкова много проекти, по които се работи, други трябваше да останат на заден план, като Станислав представи и тях заедно с причините за отлагането им.

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година - презентация на Станислав Стоянов

Биляна Куцева, изпълнителен директор на Стабил Груп, постави акцент върху комуникацията и услугите, които холдинга предлага

В Стабил Групи има силна междуфирмена свързаност, затова правилната комуникация е от изключително значение. Ето защо Биляна постави силен акцент върху комуникацията, какво се случва, когато тя е неправилна и как до се подобри. Г-жа Куцева предложи внедряването на общо виртуално пространство за мениджърския екип, както и други решения, които тепърва ще се дискутират, за да се вземе най-оптималното решение. Целта е всяка от фирмите да има възможност да се възползва от ноу-хауто на холдинга, без значение дали е позиционирана в Пловдив, Варна или Скопие.

Освен върху комуникацията Биляна постави силен акцент също върху всички услуги, които холдингът предлага, и отговорниците към тях. Важно е всяка фирмите да прецени от кои услуги да се възползва, като те се простират в сферите на: администрация и финанси, право, маркетинг, информационни технологии, човешки ресурси, инвеститорски контрол, поддръжка на сгради, трудова медицина, пожаробезопасност, охрана на труда, охрана и видеонаблюдение, управление на отпадъци.

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година  - презентация на Биляна Куцева

Добра практика №1: Успешно сътрудничество между наука и бизнес, представи Марина Митова, инженер-технолог в Стабилинженеринг-Алфа.

Стабилинженеринг-Алфа е компания с дълги традиции в проектирането и монтирането на технологично оборудване. Реализират много индивидуални поръчки в областта на хранително-вкусовата промишленост, всяка от които изисква индивидуален подход. Ето защо е важна силната колаборация между бизнеса и науката.

Освен че в компанията работят бивши студенти на Университета по хранителни технологии в Пловдив, се поддържат тесни отношения с много от преподавателите там. Обмяната на опит и знания е двупосочна, като клиентите получават още по-професионално изпълнение на поръчките, а стунтите се обучават по-добре и се подготвят за стъпването си на пазара на труда.

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година - презентация на Марина Митова

Добра практика №2: Важността от вътрешните обучения и как се провеждат те в Стабил инженеринг ПИИ, представи Ирена Сивинова, специалист „Човешки ресурси“ в Стабил Груп.

Обучението на служителите е инвестиция в най-важния ресурс, човешкия. Всеки специалист трябва да е достатъчно квалифициран, за да отговаря адекватно на нуждите на пазара. Освен това фирмените обучения действат мотивиращо и задържат талантите в пределите на компанията.

Служителите в Стабил инженеринг ПИИ преминават няколко форми на обучение. Първо, всеки нов кадър преминава въвеждащ курс. Всеки настоящ служител задължително се запознава с ISO, тъй като фирмата е сертифицирана по този стандарт. Правят се периодични опреснителни курсове за поддържане и надграждане на компетенциите на всеки отдел (търговски, финансов, маркетингов и т.н.). Освен всичко това мениджърите изготвят вътрешен план за обучение на всичко хора. Той се следи на месечна база, а на всяко тримесечие и шестмесечие се провеждат атестации за двупосочна обратна връзка.

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година - презинтация на Ирена Сивинова

Добра практика №3: Дигитализация на бизнеса, представиха Георги Христов, управител на Хидростаб, и Валентина Куцева, маркетинг мениджър на Стабил Груп.

През последните три години Хидростаб работи усилено, за да дигитализира голяма част от процесите си. През цялата 2019 г в работния им процес навлязоха инструменти, които на ежедневна база помагат на мениджърите да следят процесите си по-добре и да ги оптимизират. 3-те най-важни инструменти представи Георги Христов.

Първо, CRM системата на Hubspot. Във фирмата имплементираха безплатната версия на софтуера, като дори тя им помага в много направления – да поддържат базата си данни от клиенти по-структурирана, да подобряват комуникацията си с клиенти, да предават по-лесно задачи между екипите и т.н.

Второ, Click-up - отново безплатен инструмент, но за управление на проекти. Той се използва най-вече от мениджърския и оперативен отдел. Въвеждат се задачи с подзадачи към тях, отговорници по съответния проект, срокове на изпълнение и степен на важност. Хубавото на тази програма е, че няма ограничение в акаунтите и може да се имплементира в компании, различни по дейност.

Трето, може би най-значимото нещо, е новият сайт на Хидростаб. Той е активен от февруари 2019 г. и е както платформа за директно продажби, така и платформа за генериране на поръчки от В2В клиентите на Хидростаб. Макар сайтът да е активен вече 12 месеца, по него продължава да се работи, за да става все по-функционален и полезен.

„Възприемаме платформата като жив организъм, която се развива във времето.“ – завърши Георги Христов своята презентация, след което предаде щафетата на Валентина Куцева. Тя сподели многобройните предимства от това да инвестираме в онлайн инструменти и как това ни помага да достигаме до нови клиенти.

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година - презентация на Георги Христов

Добра практика №4: Тайната на успешния проект е в идеята, мотивацията и правилата, представи Любомира Михайлова, управител на магазина на Стабил Агро Трейд.

Стабил Агро Трейд предприе много стъпки на промяна през 2019 г. Изготвиха съвсем нова концепция за развитие на бизнеса си и нов продукт, който да наложат на пазара - проект, монтаж и поддръжка на поливни системи. Това е завършена услуга, която крие голям потенциал.

По пътя на реализирането на тази идея бяха наети нови, мотивирани хора, които са готови да инвестират своите знания и умения. Предстои пускането и на чисто нов уебсайт, който ще промотира услугата и ще онлайн магазин, през който да продава се цялата гама от продукти.

Плановете са големи, затова въвеждането и спазването на привила е от изключително значение. Такива са въведени по отдели, за да е наясно всеки какви са неговите права и задължения. Проведени са няколко обучения, въведени са бонусни системи и други промени, които мотивират служителите и карат всички да преследват една обща цел.

 Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година - презентация на Любомира Михайлова

Добра практика №5: Техники и инструменти за успешни В2В продажби, представи Иван Бондоков, маркетинг мениджър в Стабил Груп.

Преди две години Иван Бондоков за първи път представи възможностите на HubSpot по време на мениджърската среща. Той е силно профилиран в подобряване на търговските процеси, намиране на нови пазари и клиенти. Използва всякакви канали от препоръки, телефонни обаждания и мейл комуникация, през директни срещи, посещения на изложения и семинари, до участие в уебинари, активна употреба на социалните мрежи и разнообразните възможности, които интернет предлага. Разбира се, всички тези канали се използват структурирано и сегментирано, така че да постигат най-добри резултати.

Неговият ден е разделен по следния начин: търсене на клиенти (40%), продаване (25%), контактаване (5%), social selling (15%) и учене (15%).

Презентацията му беше посветена на техники за автоматизация и оптимизация на търговските процеси чрез имплементация на инструментите на HubSpot и LinkedIn sales navigator. Той акцентира, че дигиталното търсене на клиенти е възможно за всяка една от фирмите в Стабил Груп и предложи създаването на общ CRM, в който да се съхраняват всички контакти на холдинга. 

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година - презентация на Иван Бондоков

Добра практика №6: Промяната – въпрос на оцеляване. Или защо Плексистаб избра LEAN, презентира Миряна Джебян, мениджър Продажби в Плексистаб България.

Промяната е ключова през 2019 г. и 2020 г. за още една фирма от холдинга. Плексистаб е по пътя си на превръщане в LEAN производство или както е на български език, стегнато производство. Това е мениджърски подход, който е покорил голяма част от света в сферата на производството, информационните технологии и услугите.

Основоположник на методологията е Таичи Оно, който през 50-те година на ХХ век я внедрява в Тойота. Той казва: „В Тойота не искаме да работим много, ние искаме да работим умно.“

LEAN дава възможност на компаниите да постигат по-добро качество, за по-малко ресурси с по-добри финансови резултати и на по-ниска цена. Това се постига чрез максимално оползотворяване на текущите ресурси.

LEAN изповядва, че всичко, което правим, трябва да е в полза на клиента. Всеки процес трябва да се подобрява постоянно и за това си има определени инструменти и способи. Изготвянето на поток на процеса (карта) е един от най-важните, за проличи кои дейности отнемат най-много време и могат да бъдат оптимизирани.

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година - презентазия та Миряна Джебян

Добра практика №7: Възможностите на pivot таблиците, представи Коста Спасевски, мениджър Продажби от Интерстаб

Pivot таблиците на Excel са мощен инструмент, който позволява бърз анализ и обобщение на огромно количество сурови данни в един отчет.

Коста Спасевски показа нагледно как той е екипът му използват такива таблици на дневна база и как това им помага да структурират и анализират данните, които постъпват в компанията. Използват ги основно, за да виждат в процентно отношение кои са най-търсените им и купувани продукти като цяло и по райони, както и какъв оборот реализират от различните си клиенти.

Разбира се, всеки мениджър може да използва pivot таблица на Excel за своята дейност. Структурирането им обаче е умение, което всеки ръководител трябва да притежава и да прилага в ежедневната си работа.

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година - презентация на Коста Спасевски

Накрая на деня мениджърите проведоха гласуване и излъчиха темата за дигитализацията, като най-интересна. Иван Бондоков пък беше отличен като най-добър презентатор. На победителите холдинга подари обучение по избор, а на всеки от презентаторите връчи награда – по 2 билета за театралната постановка „По-полека“ в Драматичен театър, Пловдив.

По традиция на мениджърската среща беше връчен и ежегодния Приз на Стабил Груп. Той за втора поредна година отиде в ръцете на Плексистаб България заради ръста в печалбата, развитието и иновациите, които прокарват в производството си.

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2020-та година - връчване на Приза на Стабил Груп