Новини

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2022 година [1 ден, 10 презентации и финализирани 5-годишни планове]

24.02.2022

Ежегодната среща на мениджърския екип на Стабил Груп се проведе на 11.02.2022. В нея взеха участие служители на ръководни позиции във всички дъщерни фирми на холдинга. Домакини бяха колегите от Хидростаб, които посрещнаха събитието в обновената си конферентна зала.

Ето какви теми бяха обсъдени на целодневната среща:

    •   Като главен фокус бяха представени 5-годишните планове за развитие на Хидростаб, Стабилинженеринг – Алфа, Стабил Инженеринг и Плексистаб. Стабил Агро Трейд и Интерстаб все още работят по своите планове;

    •   Анализираха се финансовите резултати на фирмите поотделно и като група;

    •   Отдел „Човешки ресурси“ представи стратегията си за 2022;

    •   ИТ мениджърът на Стабил Груп заложи важни реформи за оптимизация и дигитализация на технологиите на холдинга;

    •   Подчертаха се и главните проекти, по които ще се работи през 2022 г.;

    •   Разгледаха се предложения за споделените пространства на Стабил Груп, както и се направи равносметка на вълнуващия проект „Кутия за идеи“.

По традиция на срещата беше връчен Призът на Стабил Груп

С ръст от 50,7% в оборота през последните 2 години и най-високата в холдинга производителност на труда, Призът на Стабил Груп заслужено отиде при Хидростаб. Претенденти за първото място бяха Стабилинженеринг – Алфа и Плексистаб.

Призът на Стабил Груп

Надежда Кунчева, финансов директор на Стабил Груп, откри деня с първата презентация на тема „Финансови резултати на Стабил Груп за 2021“

Много световно икономически причини възпрепятстват нормалното развитие на всички предприятия. Разбира се, кризата в световен план, провокирана от Covid19, все още дава своето отражение върху бизнесите. Но съществуват и други микро и макро фактори, които повлияват на продуктивността. През 2021 се отбелязва най-голямата инфлация от 10 години насам. От друга страна, ситуацията в националната икономика не позволява отпускането на бюджети, подпомагащи българските компании.

Въпреки тези външни предпоставки, Стабил Груп отбелязва 10% ръст на нетните приходи. Ето и още акценти и постижения от 2021:

    •   Плексистаб бележи най-голям ръст от нетни приходи по продажба, последван от Хидростаб и Стабил Инженеринг;

    •   Най-голяма печалба след данъци и спрямо отпуснатия бюджет има Хидростаб.

Бяха разгледани и персоналните показатели на всяка фирма – ефективност, производителност и рентабилност. Хидростаб отново е с най-високи стойности и в трите измерения.

Главният фокус – 5-годишните планове на фирмите от Стабил Груп, бе засегнат и в презентацията на Надежда Кунчева. Тя завърши с цитат на Грег Райд, който гласи „Една мечта, записана с дата, се превръща в цел. А целта, разбита на стъпки, става план. Планът, подкрепен от действия, превръща мечтите в реалност.“ С това тя мотивира колегите си и им пожела успешно изпълнение на плановете.

Биляна Куцева, изпълнителен директор на Стабил Груп, маркира значимите фактори за постигане на 5-годишните планове

За предишния период 2017-2021, някои от насоките се видоизмениха, поради икономически фактори, но много от заплануваните цели и инвестиции са реализирани, което е показателно за развитието на холдинга. За съжаление има изоставане в частта на печалбата, което създава напрежение в паричния поток на всички компании и увеличаване на вътрешната задлъжнялост. Сложната икономическа ситуация и инфлационните процеси оказват допълнителен натиск върху печалбата и засилват липсата на свободни парични средства. Справяне с този финансов натиск ще бъде приоритет през следващите години. Ще се осъществява регулярен контрол от ръководството на холдинга.

Сега, Стабил Груп трябва да се изправи срещу редица предизвикателства и всички компании да ги преодолеят ЗАЕДНО. Свидетели сме на динамични икономически и политически процеси, които влияят върху живота ни, потреблението и съответно бизнес средата и културата. Промяната на потребителското търсене е значима. Наблюдава се не само намаляване на потреблението, но и на търсенето. Ето защо, всеки един от нас трябва да работи с цел да бъдем максимално креативни, за да затвърдим още повече позицията си на пазара и най-вече – да продължаваме да бъдем атрактивни.

Биляна Куцева насърчи екипната работа, креативността и търсенето на нови възможности. Тя завърши с посланието: „Вярваме в бъдещето на всяка една от компаниите поотделно и като група. Подкрепяме плановете ви, но са необходими резултати и стабилност! Мечтайте смело, мислете дългосрочно и действайте като добри мениджъри!“

През 2021 г. основна цел на дъщерните фирми бе финализирането на 5-годишните планове за период 2022-2026. Ето и стъпките за реализиране:

Постигане на 5-годишните планове - Stabilgroup

Всеки 5-годишен план стартира с обстойни анализи – на фирмата като цяло, на предишния период и на промените в индустрията. Това проучване на средата предостави на компаниите от Стабил Груп точни изводи за развитието им и правилна перспектива, към която да се насочат.

Дъщерните фирми обновиха своите мисия и визия с цел да са актуални и атрактивни на пазара. Също, изградиха ценностите си, които ги правят отличителни, но и ги мотивират да бъдат иновативни.

Георги Христов, управител, представи 5-годишния план на Хидростаб

Процесите на дигитализация в индустрията и търговията се развиват с бързи темпове. Хидростаб успява да ги следва и, дори ги изпреварва.

Фирмата ще продължава да изгражда и да обогатява своята B2B платформа, която среща изключителни позитиви от клиентите. През настоящата година ще се работи усилено по пускането на допълнителни уебсайтове за търговските марки на Хидростаб. По този начин компанията цели да предостави трибуна, в която партньорите ще могат да се рекламират.

Фирмата е лоялен партньор, който предоставя иновативни решения и компоненти за напояване и водопровод, произведени според високи стандарти. Глобализацията прави тези продукти изключително достъпни до различни точки на света, но от друга страна, компанията се изправя пред предизвикателството да изпъкне пред конкурентите си. Ето защо, основен фокус е разпознаваемостта на марките, които Хидростаб произвежда и обновяване на продуктовото портфолио.

По време на презентацията Георги Христов представи и новите ценности на Хидростаб, с които маркира и целите за следващите 5-години:

    •   Лоялни – Защитаваме интересите на клиентите като свои;

    •   Проактивни – Създаваме професионалисти, търсим възможности, предлагаме решения;

    •   Иновативни – Следим световните тенденции и се стремим да предлагаме иновативни продукти и услуги;

    •   Стабилни – Доказали сме, че сме отговорни и имаме устойчиво развитие, а клиентите ни разчитат на нас за качествени продукти и добро обслужване;

    •   Екипни – Растем заедно, като организация и личности, заедно с нашите партньори и със Стабил Груп.

Хидростаб ще се насочи и към обучение на служителите си, както и развитие на търговския екип и цялостно разширяване на персонала.

Стоян Белчев, управител, представи 5-годишния план на Стабилинженеринг – Алфа

Последните 5 години бяха изключително успешни за Стабилинженеринг – Алфа. Компанията успя да обнови машинното си оборудване, утвърди нови продукти, успешно реализира големи проекти, обнови производствените си площи и включи търговец в организацията си, което доведе до участието ѝ на най-голямото изложение за ХВП – Ануга 2021.

Предизвикателствата от кризата Covid19 обаче бяха факт и възпрепятстваха някои възможности за инвестиции. Но колегите от Стабилинженеринг – Алфа следят тенденциите на клиентското търсене. По този начин фирмата се насочва към създаването на нови и иновативни продукти, които покриват нуждите на производствата, а съответно те – на своите клиенти.

Компанията има възможност да достига лесно до доставчици на решения и различни предприятия, поради глобализирането на икономиката. Ето защо, мениджърският екип внедрява търговец в средите си и, като основен фокус, цели маркетингово и продажбено развитие.

Компанията ще се съсредоточи върху био индустрията и козметиката, фармацията и здравословните храни, тъй като решенията за тях са най-търсени в момента, а и ще продължат да бъдат за в бъдеще. Ще се изградят здрави и устойчиви връзки с клиентите, чрез участие по изложения и ще се заложи на дългосрочните партньорства. Изграждането на нов уебсайт също е значима част от проектите на Стабилинженеринг – Алфа.

5-годишния план на Стабилинженеринг – Алфа

Александрина Божанова, ръководител „Административен отдел“ и Димо Сербезов, оперативен мениджър, представиха 5-годишния план на Стабил Инженеринг

През изминалата година Стабил Инженеринг отбеляза 25 години дългосрочно партньорство с Markem-Imaje – световният лидер за индустриални принтери. Неслучайно Александрина Божанова и Димо Сербезов започнаха с постигнатите резултати за 25+ години на българския пазар.

Стабил Инженеринг се наложи като представител на най-големите брандове за продуктова инспекция Markem-Imaje, продуктова идентификация METTLER TOLEDO и етикетиращи машини HERMA. Благодарение на това, фирмата е инсталирала над 1500 работещи съоръжения в цяла България и е високо ценена от доставчиците и партньорите си. Компанията се превърна в предпочитан партньор на водещите производители в страната и безспорен лидер в индустриалния инженеринг. Има свое обособено производство, за да отговаря на изискванията на клиентите си максимално.

Резултатите, с които стартираха презентиращите, наистина са впечатляващи. След това преминаха към изводите от проведените проучвания.

Главно предизвикателство, пред което Стабил Инженеринг трябва да се изправи, е недостатъчното търсене на пазара в България. Ето защо, като главна стратегия за развитието на компанията в следващите 5-години, е достигането до международния хоризонт. Това е амбициозна цел, но с предприемането на правилните решения, е напълно постижима.

Затова, колегите ни изготвиха и представиха стратегически план за действие. Ето и основните приоритети:

    •   Основен фокус е инвестицията в персонала, като по този начин ще се увеличи производствения и инженерингов капацитет на компанията – ще се извършват много вътрешни обучения – продуктови и търговски, ще се изгради цялостна система за оценка на компетенциите, а всяка година се планират тийм билдинги;

    •   Главната цел до 2026 е разширяване на продуктовата гама и експорт за чужди пазари;

    •   Фирмата е устремена към сертифицирането по ISO и CE;

    •   Ще се разшири Стабил Инженеринг Трейнинг Център за вътрешни и външни обучения;

    •   В стратегията са включени маркетингови кампании, които ще спомогнат изпълнението на целите.

Миряна Джебян, изпълнителен директор, представи 5-годишния план на Плексистаб

През 2022 Плексистаб чества своя 20-годишен юбилей. Миряна Джебян започна с израстването на компанията и постигнатите резултати за толкова година на пазара.

Плексистаб стартира с 2 производствени линии, а днес те са вече 10, което позволява на фирмата да удовлетвори нуждите на клиентите си и да увеличи продуктовата си гама цели 3 пъти. Компанията през последните години инвестира в сграден фонд, който е напълно усвоен като производствени и складови помещения. Фирмата развива най-голям брой от служители за целия холдинг. До днес те са 61. Плексистаб е експортно ориентирана. 89% от продукцията ѝ през 2021 е изнесена извън България към 32 страни на четири континента. Реализираните проекти, които са осъществени успешно, са многобройни.

За следващите 5 години стратегията за Плексистаб е насочена основно към автоматизацията. Целта ще бъде изпълнена чрез инвестиция в технологично оборудване за увеличение на производителността. Това не само ще автоматизира процесите, но ще повиши качеството на продукцията и ще намали рекламациите.

Компанията се цели към устойчивото развитие, за да даде своя принос към по-зелено бъдеще.

Плексистаб ще продължи да използва въведената LEAN система. Тази стъпка беше предприета през февруари 2020 и допринесе за иновативното изграждане на фирмата, оптимизация на движението на стоките в склада и работата с точни и видими KPIs.

Плексистаб има ключово значение за цялата група. Фирмата е лицето на холдинга за международния пазар. Ето и кои са приоритети за 5-годишния период:

    •   Допълване, разширяване и модификация на много гами продукти с цел актуализация на портфолиото и атрактивност;

    •   Разработване на нови видове маркучи;

    •   Автоматизиране на технологиите;

    •   По-малка зависимост от доставчици на материал;

    •   Развитие на дългосрочни партньорства с клиентите и други.

Компанията планира обучения за служителите си, организиране на семейни уикенди и детски партита, за да затвърдят позицията си на предпочитано работно място.

Ирена Емилова, мениджър „Човешки ресурси“, и Георги Събев, специалист, управление на „Човешки ресурси“, представиха своята стратегия за 2022 г.

Човешки ресурси ще продължи усилена работа върху задържането и развитието на персонала, както и затвърждаването на корпоративния имидж и политика на Стабил Груп.

Ирена Емилова и Георги Събев стартираха презентацията си с мисията на отдела. „Създаване на отлична работна среда, ефективност и прозрачност на процесите, високо качество на производителността. Те ще доведат до задържане на ценните служители, които да спомогнат достигане на по-добри финансови резултати по фирмите.“

Един от големите проекти, по които работи отдел „Човешки ресурси“ е нововъведената процедура за онбординг. Тази програма подпомага пълноценното интегриране на нови служители в структурата на Стабил Груп. А целта ѝ е приобщаване към вътрешно-фирмените правила, културата и ценностите на компанията, засилване на ангажираността към процесите и формиране основата на лоялността на служителите. В момента организационната политика във фирмите е изчистена. Всеки отговорен служител е наясно с ангажиментите и приноса си към въвеждането на нови колеги в средите на холдинга.

Друг проект, върху който ще работи отдела, е менторската програма. Целта ѝ е да повиши приемствеността и взаимозаменяемостта, а също и ще има възможност за изграждане на мениджъри.

Главен фокус на Ирена Емилова и Георги Събев за следващата година е работа по политика за задържане на персонала. Процедурата за онбординг на нови служители и менторската програма са част от дейностите, които ще спомогнат за успешното реализиране на тази политика.

Други основни дейности, по които ще се работи през 2022, са:

    •   Оптимизиране на атестационния процес;

    •   Създаване и обновяване на бонусни системи;

    •   Провеждане на обучения;

    •   Проекти за социални придобивки;

    •   Въвеждане на психологически тестове;

    •  Анкети за удовлетвореност на служители.

Отдел „Човешки ресурси“ представи и анализ на персонала в периода 2019-2021 г. Ето и някои интересни изводи:

  •     •   Прослуженото време на 1/3 от текущите служители в Стабил Инженеринг е повече от 10 години;
  •     •   Стабилинженеринг – Алфа назначават все по-млади служители. За разгледания период те успяват да понижат средната възраст на персонала с 8,9 години (от 48 годишна възраст на 39,1.);
  •     •   Хидростаб постигат 100% успеваемост на изпитателните срокове – всички назначени служители от 2019 до 2021 преминават 6-месечния изпитателен период и остават на работа след него.

Георги Петров, мениджър „Информационни технологии“ представи стратегията си за оптимизация на процесите в Стабил Груп за 2022

Георги Петров направи своята първа презентация пред мениджърския екип на Стабил Груп. Той започна своя път в семейството на холдинга през март миналата година.

Целите, които той постави за 2022 г., са:

    •   Изграждане на интелигентни LAN и Wi-Fi – поставянето на малък брой висок бизнес клас мрежови устройства и софтуер за мониторинг;

    •   Конфигуриране на обща VPN свързаност между мрежите на всички компании в холдинга;

    •   Смяна и оптимизиране на комуникационните кутии и сървърните шкафове;

    •   Унифициране на използваните операционни системи към Windows 10 Pro във всяка компания от холдинг

Станислав Стоянов, изпълнителен директор в Стабил Груп, представи проектите, които се реализират в момента и по които ще се работи през 2022 г.

Инвестиционните проекти са:

    •  В процес е реконструкцията на физическия магазин на Стабил Агро Трейд;

    •   Планира се да се изгради трети цех на Стабилинженеринг – Алфа до края на година;

    •   Стабил Груп ще направи проучване за възможности за изграждане на алтернативни източници на енергия, тяхната ефективност на нашата дейност и начини на финансиране.

Финансово-счетоводните проекти са главно свързани с внедряването на нови оперативни системи и единно счетоводство.

Дигитализацията е постоянно развиващ се и неспирен процес. Ето защо, ще се работи усилено върху въвеждането на Warehouse Management System във всички фирми и софтуер за проектиране в Стабил Инженеринг и Стабилинженеринг – Алфа. Споделените пространства също ще продължават да бъдат фокус.

Работата с групите по функционалност продължава усилено. Предстоят срещи с всяка група за определяне на проектите през 2022 г.

Денят завърши с презентацията на Нина Димитрова-Станева, координатор дейности, и една специална награда за служител на Стабил Груп

Нина Димитрова-Станева, която се грижи за споделените дигитални пространства на Стабил Груп, отправи своето предложение за синхронизиране на Google Calendar на всички фирми с цел оптимизация на времето на мениджърите и правилно планиране. Процесът ще се изпълни като всяка фирма попълни своите регулярни срещи и по-значими събития. По този начин определянето на дати за междуфирмени дейности и обучения ще става много по-лесно.

Друг фокус на презентацията беше и проектът „Кутия за идеи“. Нина Димитрова-Станева поднесе своите поздравления към колегите за предложенията, защото именно те подобряват работните процеси и повишават екипността на холдингово ниво.

Една идея обаче се открои пред останалите. Тя е на Александрина Божанова от Стабил Инженеринг. Нейната основна идея е направата на документ в споделените пространства, който да включва разписани услугите, които се изпълняват от отделите на холдинга за всички компании на Стабил Груп и отговорните лица за всяка една от тях. По този начин служителите ще може да се обръщат до правилните хора за процесите, които ги интересуват и ще се улесни комуникацията между изпълнителите.

Мениджърската среща завърши с усмивка и мотивация за следващите 5 години. Колеги, екипната работа и професионализма на всеки един от вас допринася много за развитието на холдинга. Благодарим ви! Нека бъдем иновативни и устремени днес, за да изградим по-стабилно бъдеще утре!