Новини

Кутията за идеи на Стабил Груп, в която всеки служител дава предложения за подобряване на работата и процесите

21.12.2020

През 2020 година ръководството на Стабил Груп стартира голям проект с основна цел подобряване на комуникацията в рамките на холдинга, между мениджърите и всички служители. Като част от този проект през пролетта въведохме някои важни дигитални инструменти, включително тикет система. Организирахме също така групи по функционалност с представители на всяка фирма в Стабил Груп с цел обмяна на опит между хора на сходни позиции.

Проектът, чрез който искаме да дадем глас на абсолютно всеки наш служител, се нарича Кутия за генериране на идеи

С този проект правим споделянето на идеи по-лесно от всякога. Всеки колега може просто да опише на едно листче какво и защо иска да се промени. След това сгъва листчето и го пуска в Кутията. Ето в какви насоки очакваме да давате предложения:

      Оптимизация на оперативни процеси в някоя от фирмите;

      Развитие на персонала;

      Подобряване на сгради и съоръжения;

      Социални и развлекателни събития;

      Благотворителни инициативи.

Какъв е графикът на Кутията и кога ще дойде във Вашата фирма?

Планирано е Кутията за идеи да прекара по две седмици във всяка от фирмите на Стабил Груп. Тя започна своето пътешествие на 15 октомври и ето кои са спирките, през които премина до сега:

  1. Административна сграда на Стабил Груп: 15.10.2020 г. - 01.11.2020 г.
  2. Магазин на Стабил Агро Трейд: 02.11.2020 г. – 15.11.2020 г.
  3. Стабил Инженеринг Продуктова идентификация и инспекция: 16.11.2020 г. – 29.11.2020 г.
  4. Плексистаб: 30.11.2020 г. – 15.12.2020 г.
  5. Хидростаб: 16.12.2020 г. – 31.12.2020 г.
  6. Стабилинженеринг - Алфа: От януари 2021 г.

*Периодично ще обновяваме тази статия, за да ви информираме за графика на Кутията. През 2021 г. сме планирали тя да пътува и извън Пловдив, за да стигне и до офисите на колегите ни в София, Варна и други градове.

Кутия за идеи в Стабил Груп

Какво се случва с идеите, след като са пуснати веднъж в Кутията?

Постъпилите идеи се събират, сканират и изпращат до Комисията за оценка на идеите. Към момента в комисията участват Митко Стоянов, председател на Борда на директорите на Стабил Груп; Надежда Кунчева, финансов и административен мениджър на Стабил Груп; Десислава Вичева, офис мениджър на Стабил Груп; Нина Димитрова-Станева, координатор дейности в Стабил Груп и Георги Събев, асистент човешки ресурси в Стабил Груп.

Всеки месец или след две локации на Кутията се организира среща на Комисията, по време на която всички нови идеи се разглеждат, гласуват и се съставя архив за тях. Оценка на предложенията се прави на база равнопоставени критерии, които помагат за по-обективно приоритизиране.

Одобрените от Комисията предложения в последствие се представят пред изпълнителните директори на Стабил Груп, които взимат финално решение за реализацията на идеите.

Анонимно или поименно е участието в Кутията за генериране на идеи?

И двата варианти са възможни. Предимството на това служителите да се подпишат с имената си е, че след взимане на решение относно техните предложения ще получат обратна връзка защо идеята им е добра и ще се реализира или защо не е възможна на този етап. Поименното участие може да включва също иницииране на среща между изпълнителните директори, комисията и предложителите идеята с цел разясняване на детайлите и съставяне на план за действие.

Кутията на Стабил Груп ще очаква вдъхновяващите идеи на своите служители и през 2021 г. Не се колебайте да споделяте мислите си, за да ги реализираме и да бъдем все така иновативни заедно за едно стабилно бъдеще.

SBG Кутия за идеи